A 1040 MIRA 3 Boyutlu Tomografi Cihazı

A 1040 MIRA çok fonksiyonlu sıralı odaklama sistemli düşük frekanslı lineer tomografi cihazıdır. Düşük frekans ultrason aralığında (20 – 100 kHz) tahribatsız test uygulamalarında ve tomografik metot sinyal işlenmesinde kullanılır. A 1040 Tomograf, beton ve betonarme gibi malzemelerin içyapılarını görüntüleme uygulamalarında pals-eko tekniği ile tek bir taraftan malzemenin tamamına ulaşarak içersindeki delikler, çatlaklar, bozukluklar, peteksi yapı, hataların pozisyonları ve diğer iç malzemeler ile betonun içersindeki demirlerin durumları belirlenebilir. Malzemenin içyapısını görebilme ve test sonuçlarını kolaylıkla anlayabilmek için Gerçek-zamanlı Görüntüleme sistemin en büyük avantajıdır. Sıralı 40 elemanlı anten alıcı sistemi (DDF prensibi), malzemenin her noktasına odaklanarak mükemmel çözünürlük ve yüksek hassasiyet sağlar. 8 pozisyonlu otomatik kalibrasyon: Malzemedeki ultrasonik ses hızının otomatik ölçümü – Yüzey alanına yakın yerlerin Tomografik bilgilerinin işlenmesi (SAFT-algoritması) için daha temiz görüntü sağlayabilmek için yüzey SH-dalgalarının kompanse edilmesi.

 Ekstra Özellikler

Sistem Tanımlaması

A 1040 MIRA Tomograf 10 ölçüm ünitesi içerir, bunlar odaklanmış alıcı dizilişiyle kombine edilmişlerdir, prop, sinyal işleyici ve sistemin çalışma, kontrol ve interface üniteleri PC tipindedir. Her ölçüm sistemi 4 düşük-frekanslı TM1802 Transduser içerir, nominal çalışma frekansı 50 kHz dir ve kuru temas noktasından enine dalgalar gönderir. Odaklanmış alıcılar, pürüzlü ve hazırlanmamış yüzeylerde çalışma ömrünün daha uzun olması için sürtünmeye dirençli seramik bağlantılıdır. İnterface ünitesi, sistemin kontrolü, tomografik işlem için transduserden bilgi alınması ve test sonuçlarının saklanması ve yazdırılması için kişisel bilgisayar veya laptop tipinde özel yazılımlıdır.   

 Odaklanmış alıcıların bir pozisyonunun bilgilerinin alması: Bir pozisyonda transducerden alınan ham bilgi toplanarak sinyal işlenmesi proptaki her ünite için gerçekleştirilir. Alınan sinyaller kontrol ünitesinde işlenerek PC ye aktarılır.

Özel yazılım, malzemenin içyapısının görüntüsünü devamlı yeniler. Çalışma prensibi yarı mesafedeki her noktada odaklamadır.  Bilgi toplama zamanı, işlem ve görüntü için 3 saniyedir.

                             
          Şekil 1. Bilgi kazanımı                                          Şekil 2. B, C, D-Scan 
                            
               Şekil 3              Şekil 4                    Şekil 5

Çalışma Modları

KALİBRASYON modu  

Kalibrasyon modunda sistem malzemenin ultrasonik hız ve sinyal kuvvetlendirme parametrelerine kalibre edilir. Malzeme testine Kalibrasyon ile başlanır. Kalibrasyon sırasında yüzey enine dalgaları da en iyi görüntüyü sağlamak için kompanse edilir.

GÖRÜNTÜ modu

Bu modda odaklanmış alıcıların bir pozisyonunda alınan bilgiler B-scan da yenilenir. Bu mod test edilen malzemenin herhangi bir pozisyonda içyapısı hakkında hızlı bir fikir edinebilmek için kullanılır. Operatör odaklanmış alıcıları test edilen malzemeye yerleştirir ve alıcının altında kalan yapının B-scan görüntüsünü alır.

BİLGİ TOPLAMA modu

Bu modda tüm kullanılan parametrelerin, ayarların ve kalibrasyon sonuçlarının bilgilerin toplanması ve hard diske otomatik kaydedilmesi işlemleri yapılır. Bu mod alıcıların farklı pozisyonlarında bilgilerin toplanması için kullanılır. Operatör her pozisyonda B-scan görüntüsünü de görebilir. Göstergede sadece o andaki pozisyonun B-scan görüntüsünü gösterilir.

İNCELEME modu

Bu modda tüm kullanılan parametrelerin, ayarların ve kalibrasyon sonuçlarının bilgilerin toplanması ve hard diske otomatik kaydedilmesi işlemleri yapılır. Bu mod alıcıların farklı pozisyonlarında bilgilerin toplanması için kullanılır. Operatör her pozisyonda B-scan görüntüsünü de görebilir. Göstergede sadece o andaki pozisyonun B-scan görüntüsünü gösterilir.